Audiobooki szkolne, Opracowania lektur, Ebooki - sluchamy.pl

Menu
kosz
Brak produktów w koszyku

Oferta dla prowadzących sprzedaż

Wpisz poszukiwane
słowo i kliknij szukaj

Szukaj

Czego najbardziej brakuje
Ci w naszej ofercie lub co
byś zmienił lub dodał:

Wyślij formularz

Jeżeli chcesz być
powiadamiany o nowościach
dodaj swój e-mail:

 

Regulamin

REGULAMIN DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Właścicielem portalu www.sluchamy.pl jest Wydawnictwo BIBLIOS z siedzibą: 20-829 Lublin, ul. Lubuszan 15.
 2. Portal www.sluchamy.pl nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane przez portal www.sluchamy.pl są nabywane na rzecz i rachunek Wydawnictwa BIBLIOS.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje i pytania związane z portalem www.sluchamy.pl prosimy kierować na adres e-mail: bibl.wys@pro.onet.pl lub telefonicznie 0-81 750 27 56.

§2

 1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży przez Wydawnictwo Biblios usług poprzez portal www.sluchamy.pl, zasady reklamacji, zakres odpowiedzialności Wydawnictwa oraz zakres udzielanej licencji na usługi portalu.
 2. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
 3. Złożenie zamówienia na usługi portalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§3

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Usługi portalu - usługi i towary Wydawnictwa BIBLIOS, o których poinformowano na stronie portalu www.sluchamy.pl.
  2. Audiobooki - książki w postaci mówionej, czytanej przez aktorów i lektorów. Audiobook jest całościowym lub podzielonym na pliki nagraniem zawierającym części czytanego tekstu, będącym plikiem muzycznym w formacie *mp3.
  3. Ebook - (ang. electronic book) elektroniczne wydanie książki, zapisanej jako dokument w formacie *pdf.
  4. Użytkownik - osoba korzystająca z usług portalu www.sluchamy.pl
  5. Wydawnictwo - Wydawnictwo BIBLIOS z siedzibą w Lublinie 20-829, ul. Lubuszan 15, będące właścicielem oraz administratorem portalu www.sluchamy.pl.
  6. Portal - portal www.sluchamy.pl prowadzony przez Wydawnictwo BIBLIOS.
  7. Zamawiający - osoba, która zapłaciła za usługi portalu.

§4

 1. Usługi świadczone przez portal www.sluchamy.pl przeznaczone są dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

§5

 1. Wydawnictwo poprzez portal www.sluchamy.pl prowadzi:
  1. sprzedaż wysyłkową serii wydawniczej Biblioteczka Opracowań oraz audiobooków (płyt wydanych na nośnikach CD-ROM) z serii Audiobiblioteka Literatury.
  2. prowadzi za pośrednictwem portalu www.sluchamy.pl sprzedaż wydawnictw z serii Audiobiblioteka Literatury w postaci plików dźwiękowych w formacie *mp3.
  3. udostępnia możliwość odsłuchiwania wydawnictw przez Internet.
  4. prowadzi sprzedaż ebooków z możliwością pobrania i zapisu na dysk komputera zamawiającego.
 2. Podane na stronie portalu www.sluchamy.pl informacje nie mają charakteru oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

§6

 1. Wydawnictwo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z pobraniem plików, jeżeli zamawiający nie stosował się do wskazań technicznych jego pobrania.
 2. Podczas korzystania z portalu www.sluchamy.pl Użytkownik wyraża zgodę, aby jego przeglądarka akceptowała pliki typu cookie.
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do portalu www.sluchamy.pl wynikający z przyczyn od Wydawnictwa niezależnych.
 4. Jeżeli zamawiający nie może pobrać zamówionego pliku z powodu prac konserwatorskich na serwerze lub przerwy technicznej służy mu złożenie reklamacji w zakładce "REKLAMACJE".
 5. Reklamacja nie przysługuje w wyniku niewłaściwego oprogramowania, przekroczenia limitu czasu, niewłaściwego użytkowania serwisu.
 6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu portalu www.sluchamy.pl mającej na celu bieżącą obsługę, konserwację serwera oraz poprawienie oprogramowania serwisu.

§7

 1. Wszystkie ceny podane w portalu www.sluchamy.pl są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego.
 2. Koszt transportu przy zamówieniach do 100 zł doliczany jest podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu na stronie portalu przed złożeniem zamówienia.
 3. Faktura wystawiana jest na wyraźne żądanie zamawiającego, poprzez wpisanie tego żądania w polu "UWAGI" lub zgłoszenie telefonicznie. Zamawiający obowiązany jest podać swój numer identyfikacji podatkowej.
 4. Zamawiający upoważnia Wydawnictwo Biblios do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Rozdział II

Sprzedaż wysyłkowa

§8

Realizacja zamówienia

 1. Wydawnictwo przyjmuje zamówienia na usługi portalu dostępne w formie wysyłkowej poprzez:
  1. formularz zamówienia dostępny na portalu,
  2. telefonicznie pod numerem telefonu 0-81 75 02 756
  3. faxem pod numerem 0-81 75 02 767
  4. drogą elektroniczną: bibl.wys@pro.onet.pl.
  5. listownie (Wydawnictwo BIBLIOS 20-829 Lublin ul. Lubuszan 15)
 2. Zamówione towary o wartości do 500 złotych wysyłane są za zaliczeniem pocztowym w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia.
 3. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 500 zł wysyłka następuje za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie adresu wysyłkowego, imienia i nazwiska zamawiającego.
 5. Do wartości zamówienia doliczany jest koszt nadania paczki 14.00 zł.
 6. Sprzedaż bibliotekom, szkołom, jednostkom użyteczności publicznej, hurtowniom, sklepom i księgarniom odbywa się po cenach zbytu oraz cenach hurtowych.
 7. Sprzedaż wysyłkowa jest prowadzona wyłącznie na terenie Polski.

§9

Reklamacja sprzedaży wysyłkowej

 1. Wszystkie produkty oferowane w portalu są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Z towaru zakupionego w portalu www.sluchamy.pl użytkownik może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Wydawnictwo przyjmuje zakupione towary wyłącznie w zachowanym oryginalnym opakowaniu. Towar nie może także nosić jakichkolwiek śladów użycia, uszkodzenia lub być kopiowanym.
 4. Wydawnictwo BIBLIOS w takich przypadkach gwarantuje zwrot wartości produktu. Pieniądze Użytkownik otrzyma przekazem pocztowym. Koszty odesłania towaru pokrywa Użytkownik. Pieniądze za zwracany towar, po potrąceniu kosztu przekazu lub przelewu oraz kosztu nadania paczki przez Wydawnictwo wysyłane są w przeciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania przesyłki na wskazane konto bankowe lub przekazem na adres Zamawiającego.
 5. Jeśli przesyłka zostanie doręczona niezgodnie z zamówieniem, Wydawnictwo BIBLIOS pokrywa koszty pocztowe zwrotu i powtórnego doręczenia właściwych pozycji.
 6. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wad ukrytych towaru lub niezgodności ilościowych zamawiający powinien w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia skontaktować się z Wydawnictwem telefonicznie lub za pośrednictwem zakładki Reklamacje na portalu. Kontakt ma umożliwić uzgodnienie sposobu załatwienia reklamacji.
 7. Na wyraźne żądanie Wydawnictwa, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar na adres: Wydawnictwo BIBLIOS, 20-829 Lublin, ul. Lubuszan 15.
 8. Koszt paczki ponosi zamawiający.
 9. Wydawnictwo nie przyjmuje paczek za zaliczeniem pocztowym.
 10. Reklamacje sprzedaży wysyłkowej załatwiane są w następujący sposób:
  1. ponowne wysłanie towaru lub uzupełnienie braków ilościowych.
  2. zwrot pieniędzy za wadliwy towar w drodze przelewu na wskazane konto bankowe lub przekazem na adres Zamawiającego.
 11. Zwrot pieniędzy jest możliwy jedynie w przypadku uzasadnionej reklamacji. Zwrot pieniędzy obejmuje wartość towaru oraz zwrot kosztu jego nadania, o ile towar został zwrócony Wydawnictwu.
 12. Pieniądze za zwracany towar, wysyłane są w przeciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania paczki, na wskazane konto bankowe lub przekazem na adres zamawiającego.

Rozdział III

Inne usługi portalu

§10

Audiobooki

 1. Audiobooki udostępniane są w formie:
  1. nagranych płyt CD-ROM, zakup których odbywa się na zasadach określonych w §8
  2. plików dźwiękowych *mp3 z możliwością odsłuchania pliku poprzez komputer
  3. plików dźwiękowych *mp3 z możliwością zapisu i przechowania ściągniętego pliku mp3 na komputerze.
 2. Odsłuchiwanie lub zakupienie plików audiobooka poprzez Internet jest płatne. Dostęp do bazy wymaga podania hasła dostępu.
 3. Użytkownik otrzymuje hasło dostępu do strony z plikami *mp3 po dokonaniu wpłaty na wskazane konto bankowe lub wysłaniu sms-a.
 4. Wydawnictwo zapewnia dostęp do audiobooka w czasie gdy hasło jest aktywne. Otrzymane hasło jest aktywne przez 24 godziny przy zakupie plików audiobooka lub 3 godziny przy wybraniu opcji odsłuchania plików. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do audiobooka, jeżeli zamawiający nie pobrał pliku w wyznaczonym czasie.
 5. Hasło umożliwia pobieranie utworów wyłącznie przez jeden komputer. W przypadku pobierania zakupionych plików z więcej niż jednego stanowiska komputerowego hasło dostępu do zakupionego pliku staje się nieaktywne, a teletransmisja pobieranego pliku zostaje zawieszona. Zamawiający traci także możliwość pobrania pliku audiobooka.
 6. W przypadku stosowania się do zaleceń pobrania bądź odsłuchania audiobooka i niepowodzenia tej czynności należy złożyć reklamacje w zakładce portalu Reklamacje lub skontaktować się telefonicznie z Wydawnictwem (0-81 750 27 56).

§ 11

Ebooki

 1. Ebooki udostępniane są w formie plików *pdf z możliwością zapisu i przechowania ściągniętego pliku na komputerze.
 2. Użytkownik otrzymuje hasło dostępu wybranego pliku po dokonaniu wpłaty na wskazane konto bankowe lub wysłaniu sms-a. Otrzymane hasło jest aktywne przez 24 godziny i umożliwia wielokrotny dostęp do zasobów z ebookami. Hasło dostępu wygasa po upływie 24 godzin od momentu jego otrzymania.
 3. W przypadku stosowania się do zaleceń pobrania ebooka i niepowodzenia jego pobrania należy złożyć reklamacje w zakładce portalu Reklamacje lub skontaktować się telefonicznie (0-81 750 27 56).

Rozdział IV

Zakres udzielonej licencji

§12

 1. Prawa autorskie majątkowe do treści znajdujących się w portalu należą do Wydawnictwa.
 2. Produkty Wydawnictwa są chronione prawem. Jako utwory podlegają ochronie prawa autorskiego. Jakiekolwiek użytkowanie utworów niezgodne z udzieloną licencją, polegające w szczególności na kopiowaniu, rozpowszechnianiu plików lub jakiegokolwiek ich fragmentu bez pisemnego i wyraźnego upoważnienia Wydawnictwa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 3. Zakupione produkty i usługi mogą być użytkowane wyłącznie dla celów prywatnych. Użycie w jakimkolwiek innym celu, w szczególności odtworzenie publiczne, wymaga wyraźnej i pisemnej zgody Wydawnictwa. Pisemna zgoda wymagana jest także przy kopiowaniu i rozpowszechnianiu produktów Wydawnictwa.
 4. Licencja na zakupiony w drodze wysyłkowej audiobook ma charakter niewyłączny.
 5. Wydawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje treści i formy zakupionych plików, w szczególności polegające na zmianie formatu, dzielenia pliku na fragmenty. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z plików w takiej samej formie, w jakiej je zakupił.
 6. Udzielona licencja na audiobooka uprawnia wyłącznie do jego odsłuchiwania. Audiobooki jako utwory chronione są prawem autorskim.
 7. Audiobook z możliwością odsłuchania pliku poprzez komputer nie może być zapisywany na dysku komputera. Wydawnictwo nie wyraża zgody na obchodzenie, łamanie czy blokowanie zabezpieczeń uniemożliwiających zapisywanie odsłuchiwanego pliku w pamięci komputera.
 8. Audiobook z możliwością zapisu i przechowania ściągniętego pliku mp3 może być odsłuchiwany tylko na jednym stanowisku komputera lub wprowadzany jako plik do pamięci innych urządzeń odtwarzających format mp3. Wydawnictwo nie zezwala na kopiowanie zakupionego pliku na innych elektronicznych nośnikach danych (w tym na płytach CD, DVD i innych).
 9. Licencja na użytkowanie ebooka obejmuje tylko prawo do przenoszenia pobranego pliku do innych urządzeń Zamawiającego, odczytujących plik *pdf, wyłącznie w celu zapoznania się z treścią zawartą w ebooku.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§13

 1. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe nie są archiwizowane oraz przetwarzane w celach marketingowych Wydawnictwa.
 2. Wszelkie spory związane z realizacją zamówień, powstałe pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym albo Wydawnictwem a Użytkownikiem portalu, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku faktycznej możliwości lub niesatysfakcjonującego zakończenia postępowania polubownego wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Lublinie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronach portalu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.